Posts Tagged ‘okulistyka’

Okulista

Okulista – lekarz zajmujący się rozpoznawaniem, leczeniem ostrych i przewlekłych chorób narządu wzroku, wykorzystując przy tym metody zachowawcze, chirurgiczne i mikrochirurgiczne. Do jego zadań należy także korekcja wad wzroku oraz podjęcie działań na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałania chorobom oczu.

Do jego zadań zawodowych należy:

- badanie okulistyczne chorych, podmiotowe i przedmiotowe, aby rozpoznać lub skontrolować stan zdrowia;

- wykonanie badań, takich jak: oznaczanie pola widzenia perymetrem, oznaczanie ciśnienia śródgałkowego, oglądanie dna oczu itp.

- podjęcie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, objaśnienie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
- kierowanie chorych na potrzebne badania dodatkowe;
- przeprowadzanie diagnostycznych prób czynnościowych, w tym układu naczyniowego i narządu wzroku;
- pobranie materiału biologicznego do badań biochemicznych, bakteriologicznych itp;
- ocena wyników badań pomocniczych, w tym radiologicznych, NMR, usg, scyntygraficznych i innych;
- ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań różnicowych;
- leczenie zachowawcze i chirurgiczne chorób narządu wzroku, w tym: wad, urazów, jaskry, zaćmy itp;
- korygowanie wad wzroku oraz dobieranie szkieł (soczewek) korekcyjnych;
- kierowanie rehabilitacją chorych po zabiegach chirurgicznych;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
- przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń i wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;

- prowadzenie konsultacji dla innych specjalności medycznych;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom narządu wzroku;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności;

Dodatkowe zadania zawodowe:

- wykonywanie zabiegów chirurgicznych przeciwjaskrowych, wszczepień soczewek, przeszczepienia rogówki i innych;
- wykonywanie protezy po usunięciu gałki ocznej;
- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem leków, krwi i płynów infuzyjnych oraz kontrolowanie ich ważność i przydatność;
- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem i sterylizacją narzędzi i sprzętu operacyjnego;
- kierowanie oddziałem lub kliniką chorób oczu (okulistyczną) lub przychodnią specjalistyczną po nabyciu odpowiednich kwalifikacji i posiadanego wymaganego stażu pracy;
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych, prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.

Search
Archives