Posts Tagged ‘alkoholizm’

Leczenie uzależnień

Leczenie uzależnień – proces, w wyniku którego pacjent przechodzi reedukcję i resocjalizację mającą na celu wyjście z określonego typu nałogu. Pożądanym efektem jest całkowite pozbycie się lub zmniejszenie potrzeby sięgania przez pacjenta do środka, od którego był uzależniony. Przykłady terapii dla narkomanów i alkoholików:

- psychoterapia indywidualna;

- psychoterapia grupowa (w ośrodkach stacjonarnych np. w Monarze funkcje tą pełni społeczność terapeutyczna);

Uczą one nowych, zdrowych modeli zachowań oraz zasad, które mają pomóc pacjentowi wytrwać w abstynencji, czy przetrwać walkę z nawrotami choroby.

Leczenie odwykowe z alkoholizmu – odbywa się w systemie stacjonarnym, dziennym lub ambulatoryjnym. W pierwszym przypadku przeprowadza się detoksykację oraz – jeśli jest taka potrzeba – innych schorzeń towarzyszących schorzeniu. W pozostałych przypadkach pacjent przechodzi także program psychoterapeutyczny. Otrzymuje zalecenia, czego powinien unikać: spożywania alkoholu pod jakąkolwiek postacią (w tym także tzw. piwa bezalkoholowego i słodyczy zawierających alkohol) oraz towarzystwa, z którym spożywał alkohol. Przechodzi także terapię grupową, w której dowiaduje się, jak jest postrzegany przez inne osoby, a także indywidualną podczas której omawia z osobą prowadzącą tematy, których nie chce poruszać na forum grupy.

Częścią terapii jest także uczestnictwo w grupach anonimowych alkoholików. Udowodniony został związek pomiędzy korzystaniem z takich spotkań, a skutecznym wytrwaniem w abstynencji.

Czasami w warunkach ambulatoryjnych stosuje się dodatkowo wsparcie środkami farmakologicznymi, jednak same leki nie mogą być jedyną formą leczenia z uzależnień.

Leczenie odwykowe z narkomanii – odbywa się w podobnych do leczenia z alkoholizmu krokach:

- placówki ambulatoryjne – pierwszy kontakt z pacjentem; tu dokonuje się wyboru właściwej metody leczenia;

- detoksykacja – odizolowanie pacjenta od narkotyków, wdrożenie leczenia farmakologicznego; pobyt na oddziale detoksykacyjnym trwa zazwyczaj około dwóch tygodni;

- ośrodki rehabilitacyjne – terapia grupowa i indywidualna połączona z uzyskaniem pomocy w ponownym nawiązaniu poprawnych kontaktów z rodziną;

- programy substytucji lekowej – heroina zastępowana antagonistami lub częściowymi antagonistami;

- grupy anonimowych narkomanów – zachowanie zasady anonimowości, uczestnikowi takiej grupy wraca radość i spokój w życiu, które wcześniej zostały zabrane przez sięgnięcie po narkotyki.

Search
Archives